+ 86-18052080815 | info@harsle.com
Jsi tady: Domov » Podpěra, podpora » Blog » Stlačte brzdový nástroj

Stlačte brzdový nástroj

Zobrazení:22     Autor:Editor webu     Čas publikování: 2018-06-01      Původ:Stránky

Zeptejte se

  Abstraktní

  Přítlačný brzdový nástroj pro ohýbání obrobku obsahuje razník s hrotem děrovače, lisovacím listem pro lisování a držákem zápustky, který upevňuje lisovnici na něj. Lisovací lis pro lisovací brzdu obsahuje dvojici rotačních členů a alespoň jeden elastický člen. Lisbrzdová zápustka dále definuje prodlouženou boční drážku obrácenou k hrotu děrovače a alespoň jeden podélný průchozí otvor spojený s boční drážkou. Dvojice rotačních členů jsou navzájem odděleny a rotačně uloženyprodloužené boční drážky. Přinejmenším jeden pružný člen je uložen v alespoň jednom podélném průchozím otvoru a dosedá na dvojici rotačních členů.

Přítlačný nástroj (1)

Lisovací brzdový nástroj (2)

  Popis

  POZADÍ

  1. Oblast techniky

  [0001] Předložený vynález se týká mechanické technologie a zejména lisovacího brzdového nástroje.

  2. Popis souvisejícího umění

  Lisovací brzda obvykle obsahuje razník a lisovnici, která vymezuje drážku pro přijetí razníku.

  Obr. 5 znázorňuje trysku 61 typického lisovacího brzdového nástroje. Forma 61 definuje prodlouženou drážku 62 ve tvaru písmene V a dvě prodloužené drážky 63 ve tvaru písmene C na příslušných stranách drážky 62 ve tvaru písmene V. Drážky 63 ve tvaru písmene C jsou rovnoběžnék drážce 62 ve tvaru písmene V a rotačně přijímá válcovou zátku 64 v ní. Během děrování se válcové zátky 64 otáčejí ve drážkách 63 ve tvaru písmene C, aby se snížilo tření mezi lisovnicí 61 a obrobkem (není znázorněno)61, čímž chrání obrobek před poškozením.

  Po vyrazení je však obrobek ručně vyjmut z lisovací formy 61, což je časově náročné.

  Proto je zapotřebí poskytnout nástroj pro lisovací brzdu, v němž jsou popsaná omezení řešena.

  SOUHRN

  Příkladným lisovacím brzdovým nástrojem pro ohýbání obrobku je razník s razidlem, tlakovou brzdou a držákem formy pro upevnění lisovací formy. Lisovací lis pro lisovací brzdu obsahuje dvojici rotačních členů a alespoň jednu elastickou pružinučlen. Tlačítko lisovací brzdy dále definuje prodlouženou boční drážku obrácenou k hrotu děrovače a alespoň jeden podélný průchozí otvor spojený s boční drážkou. Dvojice rotačních členů je od sebe vzdálená aotočně uložen v podlouhlé boční drážce. Přinejmenším jeden pružný člen je uložen v alespoň jednom podélném průchozím otvoru proti dvojici rotačních členů.

  Další výhody a nové rysy tohoto vynálezu budou zřejmé z následujícího podrobného popisu provedení / provedení, pokud jsou uvedeny ve spojení s přiloženými výkresy.

  STRUČNÝ POPIS VÝKRESŮ

  Obr. 1 je schematický pohled na lisovací brzdový nástroj podle příkladného provedení znázorňující obrobek, který má být vyrazen.

  Obr. 2 je rozložený, izometrický pohled na lisovací brzdovou tyč lisovacího brzdového nástroje podle obr. 1.

  Obr. 3 je shodný pohled na lisovací brzdovou tyč lisovacího brzdového nástroje podle obr. 1, v klidové poloze.

  Obr. 4 je podobný obr. 3, znázorňující použití lisovacího lisu.

  Obr. 5 je půdorysný pohled na typickou zápustku používanou v lisovacím brzdovém nástroji.

  DETAILNÍ POPIS

  S odkazem na obr. 1, lisovací brzdiček 100 pro ohýbání obrobku 200 v souladu s příkladným provedením zahrnuje razník 10, tlakovou brzdovou zápustku 20 a držák 30 formy. Vyústění 10 má razicí hrot 11 ve tvaru V.zápustka 20 je připevněna k držáku 30 formy. Obrobek 200 je umístěn mezi razníkem 10 a raznicí 20 a může se ohýbat, když děrovací člen 10 sestoupí do lisovací formy 20.

  S odkazem na obr. Jak je znázorněno na obr. 1 a 2, držák 30 formy obsahuje základnu 32 a přijímací část 34, probíhající kolmo ze základny obrácené k lisovnici 20. Podélné vybrání 36 je definováno na terminálu přijímačečást 34 směřující k lisovnici 20.

  S odkazem na obr. Na obr. 2 až 4 obsahuje tryska 20 podlouhlý výstupek 24 obrácený k držáku 30 formy, pár otočných členů 40 a množství elastických členů 50. Podlouhlý výčnělek 24 je uložen v podlouhlýchvybrání 36. Forma 20 vymezuje podélnou boční drážku 22 a množství podélných průchozích otvorů 23, které jsou spojeny s boční drážkou 22 a fungují jako prodloužení pružných členů 50. Bočnídrážka 22 zahrnuje zahloubenou část 220 s koncem tvaru W a dvě podélné drážky 221 ve tvaru písmene C. Podříznuté drážky 221 ve tvaru písmene C jsou umístěny na protilehlých stranách zahloubené části 220 a vzájemně komunikují szapuštěnou část 220.

  Dvojice rotačních členů 40 je vzájemně odsazena a mezera 43 je mezi nimi vytvořena. Dvojice otočných členů 40 mohou tvořit uspořádání, které je vhodné pro vysekávání obrobku 200 v odezvě na stlačováníKaždý otočný člen 40 obsahuje zakřivenou část 42 otočně uloženou v odpovídající drážce 221 ve tvaru písmene C a prodlouženou kontaktní část 41 integrovanou s obloukovou částí 42. Podlouhlý kontaktčást 41 obsahuje horní povrch 412, který hladce přiléhá k obrobku 200 a spodní povrch 414 opačný k hornímu povrchu 412 dosedá na elastické členy 50 a následně přijme do zapuštěnéhočást 220, když je obrobek 200 ohnutý.

  Každý elastický člen 50 obsahuje obnovovací blok 51 a elastický prvek 52, například tlakovou pružinu. Konec bloku obnovení 51 dosedá na spodní plochu 414 kontaktní části 41 a druhý konec obnovyblok 51 je spojen s koncem elastického prvku 52. Další konec elastického prvku 52 je připevněn k držáku 30 formy. Tímto způsobem pružné členy 50 otáčejí rotačními členy 40, aby vytlačily děrovanéobrobku 200 z lisovací formy 20.

  Během ohýbací operace obrobku 200 (viz obr. 1) se střižný hrot 11 snižuje do matrice 20. Obrobek 200 tlačí dva horní povrchy 412 kontaktních částí 41 a v důsledku toho dvojicerotační členy 40 stlačují v boční drážce 22, dokud není spodní plocha 414 přijata a zastavena ve vybrání 220. V tomto okamžiku jsou obnovovací bloky 51 pružných členů 50 tlačeny směrem dolůkontaktní část 41 s použitím spodního povrchu 414, čímž se stlačí elastické prvky 52 a mezi dvěma horními plochami 412 kontaktních částí 41 je vytvořena drážka 44 ve tvaru písmene V. Jakmile je obrobek 200 vyrazen,děrovač 10 se pohybuje směrem vzhůru. Elastický prvek 52 se uvolní, aby ustavil obnovovací blok 51 do původní polohy obnovovacího bloku 51 a v důsledku toho se dvojice rotačních členů 40 otáčí, aby se ohýbala ohnutáobrobku 200 z lisovací formy 20.

  Ohýbaný obrobek 200 může být automaticky vysunut dvojicí otočných členů 40 lisovacího brzdového nástroje 100. Proto je čas na dokončení ohýbání obrobku 200 zmenšen.

  Je však třeba si uvědomit, že ačkoli byly v předcházejícím popisu uvedeny mnohé charakteristiky a výhody tohoto provedení, společně s podrobnostmi o strukturách a funkcíchprovedení je popis pouze ilustrativní a změny mohou být provedeny podrobně, zvláště ve věcech tvaru, velikosti a uspořádání částí v rámci principů vynálezu v plném rozsahu, jak je naznačeno obecným obecnýmvýznam termínů, ve kterých jsou uvedeny připojené nároky.

  Nároky (5)

  1. Lisovací brzdič pro ohýbání obrobku, přičemž nástroj obsahuje:

  razník s hrotem děrování;

  lisovací brzdová zápustka zahrnující dvojici otočných členů a alespoň jeden pružný prvek a lisovací brzdová tyč vymezující podlouhlou boční drážku obrácenou ke špičce děrovače a alespoň jeden podélný průchozí otvor spojený spříčnou drážku, dvojici rotačních členů, vzájemně od sebe vzdálených a rotačně uložených v podlouhlé boční drážce, přičemž alespoň jeden pružný člen je uložen v alespoň jednom podélném průchozím otvoru a dosedá na dvojicirotační členy; adržák zápustky upevňující matricu k němu;

  vyznačující se tím, že podélná boční drážka obsahuje zahloubenou část s koncem tvaru W a dvě podélné drážky ve tvaru písmene C, které jsou uspořádány na protilehlých stranách zahloubené části a komunikují s zahloubenou částí; každýrotační člen zahrnuje zakřivenou část otočně uloženou v odpovídající drážce C ve tvaru písmene C a podlouhlou kontaktní část integrovanou se zakřivenou částí; prodloužená kontaktní část obsahuje hladký horní povrch hladcekontaktování obrobku a spodní plochy opačné k hornímu povrchu dosedá na pružné prvky a následně přijaté do zahloubené části při ohýbání obrobku.

  2. Lisovací nástroj podle nároku 1, vyznačující se tím, že alespoň jeden elastický člen obsahuje blok obnovy a pružný prvek; přičemž konec obnovovacího bloku dosedá na spodní plochu a druhý konec bloku obnoveníspojený s koncem pružného prvku.

  3. Lisovací brzdový nástroj podle nároku 2, vyznačující se tím, že elastickým prvkem je tlačná pružina.

  4. Lisovací brzdový nástroj podle nároku 1, vyznačující se tím, že držák formy obsahuje základnu a přijímací část procházející kolmo ze základny obrácené k lisovacímu lisu a podlouhlé vybrání je definováno na terminálu přijímačečást směřující k lisovnici.

  5. Lisovací brzdový nástroj podle nároku 4, vyznačující se tím, že lisovník obsahuje podlouhlý výstupek obrácený k držáku lisovací formy a uložený v podlouhlém vybrání.

Get A Quote
Domov
autorská práva2023 Nanjing Harsle Machine Tool Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena.